Πρόσβαση στα videos του βιβλίου “TAE KWON DO – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ»

Το βιβλίο που αγοράσατε σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε video τις τεχνικές που περιγράφονται, μέσα στο βιβλίο θα βρείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που απαιτούνται από τα παρακάτω πεδία για πρόσβαση στα videos.